DANK

We willen graag iedereen bedanken die op een of andere manier meegeholpen heeft om van het optreden en de tentoonstelling een succes te maken: De kinderen, de leerkrachten, de ouderraad, de ouders, familie en vrienden,…

DANK

kunsttentoonstelling 2016 affiche optreden 13032016

VASTENACTIE

Dit jaar zetten we ons in voor de (her)opbouw van het schooltje in Angpang (Nepal).   Griet Dewitte komt hierover op 15 en 16 maart  vertellen bij onze kinderen.

Op vrijdag 25 maart is er dan onze sobere dag: koffiestop en sober maal !

koffiestop 2016