MAATREGELEN CORONAVIRUS

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS (19 maart 2020) 

Hierbij een update :  update corona 19 maart

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS (13 maart 2020)
Via de media hebt u reeds vernomen dat er heel wat wijzigingen in de maatregelen rond het coronavirus.
Het is duidelijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen !

Hierbij de nieuwe brief i.v.m. die maatregelen en wat dit concreet voor de school betekent.

In ’t kort:

– vanaf maandag worden de lessen geschorst.
– de school zorgt wel voor opvang enkel voor kinderen van wie de ouders niet zelf voor opvang kunnen zorgen of voor kinderen die anders bij de grootouders opgevangen moeten worden. Grootouders behoren immers tot de risicogroep.

update corona 13 maart

We blijven u op de hoogte houden via de website, via facebook en via mail ! (kijk ook onder de rubriek GEZONDHEID)

ONTHAALDAG AFGELAST

Met de directies van ALLE Avelgemse basisscholen én in samenspraak met het gemeentebestuur hebben wij besloten de richtlijnen i.v.m. het Coronavirus strikt op te volgen.

Eén van de concrete gevolgen is dat de onthaaldag van 14 maart afgelast wordt.

Wie z’n kind graag wil inschrijven neemt contact op met de directeur:              gsm: 0492 97 33 93  of  mail: info@sjb2.be 

We bekijken samen met de andere scholen of en wanneer we een nieuwe onthaaldag plannen.

DANK VOOR UW BEGRIP !!

Maatregelen coronavirus

Met de directies van ALLE Avelgemse scholen én in samenspraak met het gemeentebestuur hebben wij op 12 maart besloten de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid én het Ministerie van Onderwijs strikt op te volgen.

Wat betekent dat nu voor onze school ?

 • Volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.
 • De komende weken zal onze school zich beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. Andere activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen… gaan niet door.
 • CONCREET: volgende activiteiten gaan NIET door of worden uitgesteld:
  • De onthaaldag van dit weekend. (14 maart)
  • Alle uitstappen, ook die naar de bib.
  • De zwemlessen en de sportnamiddagen op dinsdag
  • Het voetbaltornooi (3de en 4de leerjaar) van woensdag 18 maart
  • De oudercontacten van 19 maart
  • De koffiestop van 19 maart (het sober maal gaat wel door !!)
  • Het schoolfeestoptreden van 29 maart (afdeling Outrijve)
  • De kunsttentoonstelling van 2 april (afdeling Kerkhove)

En natuurlijk blijven we de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken. Doe dit ook thuis.

Meer info en maatregelen i.v.m. het coronavirus: brief:  update corona 12 maart  

Kijk ook geregeld op de rubriek gezondheid (op deze website).