Schoolreglement – schoolbrochure

In de schoolreglement – schoolbrochure vind je alle info over onze school: ons pedagogisch project, alle gegevens (adressen, namen, …), wat kan en niet kan op school,  onze visie op …, kostprijzen, …

Hier vind je de (volledig aangepaste) versie van 1 september 2021 :