ZILL

Tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 start elke basisschool met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!, kortweg Zill.

Na 2 schooljaren waarin we met ons team intensief ingezet hebben op het voorbereiden van het nieuwe leerplan (we zijn nieuwe werkvormen gaan verkennen, we maakten kennis met het leerplanconcept en met de doelen, …), zijn we in 2019-2020ar effectief met ZILL gestart.

In de bijlage proberen we de Krachtlijnen ZILL  kort te verduidelijken.